Sabolović, Mirko
     Vitezovi i štakori. - Bjelovar, 1999

Na istom mediju:
  • Traktati o inatu : razmišljanja nad romanesknim opusom Mirka Sabolovića / Ilija Pejić

    V