Živojinović, Dragoljub
     Vatikan, Srbija i stvaranje jugoslovenske države 1914-1920. - Beograd, 1980

Na istom mediju:
  • Hrvatska ― zemlja strave i užasa u panoptikumu jugoslavenskog rasapa / Hrvoje Vukelić

    V