Garde, Paul
     Vie et mort de la Yougoslavie. - Paris, 1992

Na istom mediju:
  • Ne dokazuje se istina pristranošću i poluistinom / Marko Grabić; Branimir Grabić
  • Francuska knjiga o životu i smrti Jugoslavije / Nataša Rajaković

    V