Uredništvo (*)
      A Survey of Croatian National Culture ― Pregled hrvatske narodne kulture, urednici dr. Krsto Spalatin i dr. Hijacint Eterović

* Spalatin, Krsto * Eterović, Franjo Hijacint

Djelo kao predmet:
* A Survey of Croatian National Culture / ur. Krsto Spalatin, Franjo Hijacint Eterović.


U: Hrvatska revija. 7 (1957) 3. Knjige i časopisi. Nove knjige. - 269-270.
Knjige i časopisi. Nove knjige