Perović, Bonifacije
      Socijalizam kao projekt budućnosti : hrvatski socijalizam

* Mathieu, Vittorio , str. 644 * Marcuse, Herbert , str. 644 * Ciliga, Ante , str.647, 649 * Budrović, Zoran , str. 650 * Rumora, Ivan , str. 651 * Markus, Zlatko , str. 652, 659 * Ellul, Jacques , str. 656 * Ivičević, Jozo , str. 660
* Nova Hrvatska (London ; 1959) -- socijalna demokracija -- umjereni socijalizam, str. 650, 660
* socijalizam -- Hrvatska * marksizam-lenjinizam * politologemi -- socijalizam s ljudskim likom * socijalizam -- politologemi -- socijalizam s ljudskim likom * neomarksizam * revolucija -- permanentna
* Hrvatska -- socijalizam

U: Hrvatska revija. Jubilarni zbornik 1951-1975. VII. Hrvatska u idejnom vrtlogu sadašnjice. - 641-663.
VII. Hrvatska u idejnom vrtlogu sadašnjice