Uredništvo (*)
      Smrt književnika Tomislava Prpića.

(Zagreb, 25. VII. 1987).


* Prpić, Tomislav

U: Hrvatska revija. 37 (1987) 3. Obavijesti o smrti. - 626.
Obavijesti o smrti