Uredništvo (*)
      Sveti Franjo Asiški i Sveti Franjo Ksaverski

* Šarić, Ivan Evanđelist

Djelo kao predmet:
* Šarić, Ivan Evanđelist. Sveti Franjo Asiški i Sveti Franjo Ksaverski. Madrid, 1953.


U: Hrvatska revija. 3 (1953) 2. Bilješke. Knjige i časopisi. - 221.
Bilješke. Knjige i časopisi