Borozan, Antun
      Sutonski monolozi : Prozorski cvjetnjaci; Jedan suton; Samoća; Htio bih ...


U: Hrvatska revija. 19 (1969) 4. Pjesme, pjesnička proza. - 430-432.
Pjesme, pjesnička proza