Uredništvo (*)
      Smrt o. fra Branka Marića.

(Zürich, 2. V. 1974).U: Hrvatska revija. 24 (1974) 2. Obavijesti o smrti. - 287.
Obavijesti o smrti