Slobodna hrvatska knjiga na Medjunarodnom sajmu knjiga, Frankfurt, 1975.


U: Hrvatska revija. 25 (1975) 4. Fotografije. - 560-1$560-3.
Fotografije