Nikolić, Vinko (*)
      Sintesi di teologia orientale dei "pravoslavi", djelo Kovačević Duje

* Kovačević, Frane

Djelo kao predmet:
* Kovačević, Frane. Sintesi di teologia orientale dei "pravoslavi". Roma, 1956.


U: Hrvatska revija. 11 (1961) 1-2. Bilješke. - 123.
Bilješke