Bonifačić, Antun (*)
      Sovhozi i kolhozi u Hrvatskoj

* Jugoslavija -- poljogospodarstvo

U: Hrvatska revija. 1 (1951) 1. Dokumenti : Iz zemlje progresivne slobode i demokracije : kroz Titovu "kulturu" po vlastitom priznanju. - 86.
Dokumenti : Iz zemlje progresivne slobode i demokracije : kroz Titovu "kulturu" po vlastitom priznanju