Uredništvo (*)
      Svake dvije godine: nagrada za najbolju knjigu

* Nagrada Hrvatske revije za najbolju hrvatsku knjigu godine (München-Barcelona ; 1981) -- dodjela -- dvogodišnja

U: Hrvatska revija. 35 (1985) 4. Politički vidici. - 753.
Politički vidici