Smrt Savića Markovića Štedimlije u Zagrebu / Suradnik iz Zagreba.

(Podgorica ― Zagreb, 25. I. 1971). - Urednički dodatak članku.


* Marković Štedimlija, Savić

U: Hrvatska revija. 21 (1971) 1. Nekrolozi. - 124-125.
Nekrolozi