Saganić, Gvido
      Sofizam ili politička odgovornost? Osvrt na članak "Braniti Jugoslaviju je narodna izdaja", u: Republika Hrvatska, Buenos Aires, br. 83, rujan 1970.

* Katalinić, Kazimir * Petričević, Jure
* skupovi -- Hrvatska danas i sutra -- Granvillard -- 1968. * Izjava skupine hrvatskih intelektualaca (Granvillard ; 1968) -- Republika Hrvatska -- 1970.
* Hrvati u iseljeništvu -- hrvatsko-sovjetski odnosi

U: Hrvatska revija. 21 (1971) 1. Odjeci. - 115-118.
Odjeci