Uredništvo (*)
      Smrt slovenskog književnika Mausera.

(Cleveland, 21. I. 1977).


* Mauser, Karel

U: Hrvatska revija. 27 (1977) 4. Nekrolozi. - 648.
Nekrolozi