Uredništvo (*)
      Srpski glas o HR

* Stakić, Vladislav * Krnjević, Juraj * Jareb, Jere
* Naša stvarnost (Johannesburg ; 1953) -- Hrvatska revija -- 1959.

U: Hrvatska revija. 9 (1959) 4. Hrvatska revija. - 503,.
Hrvatska revija