Uredništvo (*)
      Starohrvatski ostatci iz IX. i X. i freska iz XI. stoljeća

* crkva sv. Ivana (Šilovo Selo, Šipan) -- freske

U: Hrvatska revija. 27 (1977) 4. Kulturni pregled. - 592.
Kulturni pregled