Nikolić, Vinko (*)
      Slikar Kristian Kreković sedamdeset-godišnjak

* Kreković, Kristijan

U: Hrvatska revija. 20 (1970) 4. Kulturni pregled. - 1097.
Kulturni pregled