Uredništvo (*)
      Srebrna misa o. fra Bone Šipića

* Šipić, Bonifacije

U: Hrvatska revija. 9 (1959) 4. Kulturni pregled. - 458.
Kulturni pregled