Uredništvo (*)
      Stepinčev dan u Montevideu

* Stepinac, Alojzije, bl. * Kelava, Metod

U: Hrvatska revija. 9 (1959) 4. Kulturni pregled. - 458.
Kulturni pregled