Sarkofag s prikazom mita o Hipolitu i Fedri, Arheološki muzej, Split


U: Hrvatska revija. 45 (1995) 4. Likovni prilozi, crteži i vinjete. - 514.
Likovni prilozi, crteži i vinjete