Crnobori, Josip
      SreŠko Karaman (1964; ulje)

* Karaman, SreŠko

U: Hrvatska revija. 14 (1964) 4. Likovni prilozi, crte×i i vinjete. - 411.
Likovni prilozi, crte×i i vinjete