Katalenić, Zvonimir
      S glavom ili bez glave

* država -- upravljanje

U: Hrvatska revija. 27 (1977) 2. Kulturni pregled. - 238-239.
Kulturni pregled