Nikolić, Vinko
      Smrt prof. Zvonka Fržopa / Vn.―.

(Vodice, 15. IX. 1906 ― 24. VI. 1984).


* Fržop, Zvonimir

U: Hrvatska revija. 34 (1984) 3. Nekrolozi. - 550.
Nekrolozi