Nikolić, Vinko (*)
      Smrt dra Drage Jelića.

(Dolac Donji kraj Omiša, 16. I. 1903 ― München, 22. XII. 1969).


* Jelić, Drago

U: Hrvatska revija. 20 (1970) 1. Nekrolozi. - 196.
Nekrolozi