Nikolić, Vinko
      Smrt dra Stanka Vujice ― predsjednika Hrvatskog narodnog vijeća / V. N.

(London, Kanada, 5. IX. 1976).


* Vujica, Stanko M.

U: Hrvatska revija. 26 (1976) 2-3. Nekrolozi. - 383-384.
Nekrolozi