Vidović, Mirko
      Samokres za ubijanje nerodjenih Hrvata

* Kragić, Ivo * Stipić, Grgo * Maštrović, Vjekoslav * Čolak, Nikola
* Hrvati -- raspučivanje

U: Hrvatska revija. 20 (1970) 1. Politički vidici. - 164-171.
Politički vidici