Uredništvo (*)
      Slobodna hrvatska knjiga na Sajmu u Frankfurtu

* Međunarodni sajam knjiga (Frankfurt na Majni ; 1948) -- najava -- 1976. * Međunarodni sajam knjiga (Frankfurt na Majni ; 1948) -- Hrvatska knjiga u slobodi -- 1976. * Hrvatska knjiga u slobodi -- Međunarodni sajam knjiga -- Frankfurt na Majni -- 1976.
* Hrvati u iseljeništvu -- izdavalaštvo * hrvatsko izdavalaštvo -- Hrvati u iseljeništvu -- Međunarodni sajam knjiga -- Frankfurt na Majni -- 1976.

U: Hrvatska revija. 26 (1976) 1. Kulturni pregled. - 87.
Kulturni pregled