Nekić, Nevenka
      Skica za portret Ruđera Boškovića

* Bošković, Ruđer Josip * Bošković, Božo * Bošković, Anica * Bošković, Baro * Alembert, Jean Baptiste le Rond d' , str. 676-677 * Lagrange, Joseph Louis , str. 562 * Lornja, Antun , str. 563 * Zamanja, Bernard

U: Hrvatska revija. 49 (1999) 3. Portreti. - 555-566.
Portreti