Nikolić, Vinko (*)
      Stojadinovićevi memoari, dr. Maček i dr. Krnjević

* Stojadinović, Milan * Maček, Vladko * Krnjević, Juraj

U: Hrvatska revija. 14 (1964) 2-3. Politički vidici. - 332-333.
Politički vidici