Vidović, Mirko
      Svevremenost Petra Zoranića : uz 400-tu obljetnicu prvog izdanja "Planina".

Naslovnica, str. 450.


* Zoranić, Petar

Djelo kao predmet:
* Zoranić, Petar. Planine. Venetia, 1569.


U: Hrvatska revija. 19 (1969) 4. Kulturni pregled. - 450-452.
Kulturni pregled