Nikolić, Vinko (*)
      Smrt o. dra Roka Rogošića u Zagrebu.

(Dugopolje ispod Mosora, 1897 ― Zagreb, 15. XII. 1963).


* Rogošić, Roko

U: Hrvatska revija. 14 (1964) 2-3. Nekrolozi. - 278-279.
Nekrolozi