Nikolić, Vinko
      Smrt dra Slavka Ježića / Vn.

(Dubrava kraj Čazme, 17. II. 1895 ― Zagreb, 5. V. 1969).


* Ježić, Slavko

U: Hrvatska revija. 19 (1969) 3. Nekrolozi. - 359.
Nekrolozi