Uredništvo (*)
      Smrt dra Jozefa Ciekera.

(Madrid, 20. I. 1969).


* Cieker, Josef

U: Hrvatska revija. 19 (1969) 1-2. Nekrolozi. - 157.
Nekrolozi