Uredništvo (*)
      Slikarski uspjesi pjesnika Zvonimira Katalenića

* Katalenić, Zvonimir
* izložbe -- Katalenić, Zvonimir -- El Bolsón -- 1978.
* El Bolsón -- izložbe -- 1978.

U: Hrvatska revija. 28 (1978) 3. Kulturni pregled. - 488.
Kulturni pregled