Szabo, Agneza
      Vrijedna knjiga o povijesti Vukovarsko-srijemske županije : U povodu knjige Zbornik radova o Vukovarsko-srijemskoj županiji, HAZU Zagreb ― Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Vinkovci 1997, ur. Dušan Bilandžić, dr. sc. Katica Čorkalo

* Bilandžić, Dušan * Čorkalo, Katica * Klepac, Dušan * Horvat, Vlado * Wertheimer-Baletić, Alica * Srakić, Marin * Šundalić, Antun * Kolar-Dimitrijević, Mira * Iskra-Janošić, Ivana * Vukičević-Samaržija, Diana * Kolarević-Kovačić, Ružica * Virc, Zlatko * Rem, Goran * Vanđura, Đuro * Marijanović, Stanislav * Ham, Sanda
* Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU ; Zagreb ; 1866) -- izdanja -- 1997.
* Vukovarsko-srijemska županija -- povijest * Vukovarsko-srijemska županija -- gospodarstvo -- 1868-1918. * Vukovarsko-srijemska županija -- Hrvatski državni arhiv * Vukovarsko-srijemska županija -- slikarstvo i kiparstvo * Vinkovci -- arheološka nalazišta -- pregled * Vinkovci -- arhitektura -- 18. st.

Djelo kao predmet:
* Zbornik radova o Vukovarsko-srijemskoj županiji : prigodom obilježavanja 250. obljetnice Srijemske županije, Vinkovci, 21. prosinca 1995. / ur. Dušan Klepac i dr.. Vinkovci, 1997.


U: Hrvatska revija. 48 (1998) 4. Kritika. - 1024-1030.
Kritika