Fabek, Berislav
      Samoborske minijature : Sanoborski drobniš: Samobor; Zima; Božić; Molitva; Sv. Mihal; Jutarnji pozdrav; Crkvica; Pajdaši; Pijanec; Klet; Poslovice; Lojzika; Naš tatek; Pisanice; Vuzem.

Ispravak: HR (1983, 2, str. 392).U: Hrvatska revija. 32 (1982) 4. Pjesme. - 660-665.
Pjesme