Škvorc, Boris
      Nekoliko napomena o suvremenom trenutku hrvatskog pjesništva u Australiji i fenomenima koji to pjesništvo okružuju

* Milić, Marko * Dušević, Šime * Glavor, Ante * Kumarić, Ana * Šaravanja, Erika * Krmpotić, Marijan * Majić, Mirjana Emina * Sunić, Toni * Grubišić, Veselko * Budak, Luka * Božić, Sreten , str. 265, 267 * Darville, Helen , str. 265-267
* Hrvatsko-australsko i umjetničko društvo (HALUD ; Sydney) -- izdanja -- 1994. * Klokan (Sydney ; 1990) -- hrvatsko pjesništvo
* hrvatska književnost -- iseljenička -- Australija -- pjesništvo * hrvatska književnost -- iseljenička -- teorijski pristup
* Australija -- Hrvati u iseljeništvu -- književnost

Djelo kao predmet:
* Zrcala u sjeni = Mirrors in the Shadow : Dvojezična zbirka poezije i proze = Bilingual Collection of Poetry and Prose / ur. Ana Kumarić. Sydney, 1994.


U: Hrvatska revija. 48 (1998) 1-2. Eseji, istraživanja, studije. - 256-274.
Eseji, istraživanja, studije