Uredništvo (*)
      Zbornik Ziral 1970-1990.

* Kordić, Lucijan
* Zajednica izdanja Ranjeni labud (ZIRAL ; Chicago ; 1970) -- izdanja -- 1990.

Djelo kao predmet:
* Zbornik Ziral : 1970-1990. : hrvatski kulturni zbornik o 20. obljetnici objavljivanja hrvatske knjige u slobodi / prir. Lucijan Kordić. Chicago, 1990.


U: Hrvatska revija. 40 (1990) 4. Kulturni pregled. Knjige i časopisi. - 885.
Kulturni pregled. Knjige i časopisi