Felici, Angelo
      Slavni pastir i njegova svetačka smrt.

Urednički podnaslov: Crkva sv. Jeronima u Rimu, 10. veljače 1990.


* Stepinac, Alojzije, bl.

U: Hrvatska revija. 40 (1990) 2. Kulturni pregled. - 412-414.
Kulturni pregled