Lendić, Ivo
      Samo Ona.

Posljednja pjesma. - Autograf pjesme, str. 299.U: Hrvatska revija. 40 (1990) 2. Pjesme. - 298.
Pjesme