Maček, Davor
      Sahranjen prof. Vinko Nikolić / D. M.

Preneseno iz Novoga lista (Rijeka, 17. VII. 1997).


* Nikolić, Vinko

U: Hrvatska revija. 47 (1997) 3-4. Reagiranja. - 773-774.
Reagiranja