Spalatin, Krsto
      Sjećanje na vlč. Krunoslava Draganovića

* Draganović, Krunoslav * Jareb, Jere * Ivanović, Siniša * Leković, Krsto * Kelava, Metod * Rover, Srećko * Šahinpašić, Asim * Šahinpašić, Ćazim * Varoš, Miroslav * Nikolić, Vinko

U: Hrvatska revija. 40 (1990) 1. Odjeci. - 256-259.
Odjeci