Škunca-Klanac, Darija
      Sedam zaziva pred vratima domovine

* Nikolić, Vinko

U: Hrvatska revija. 47 (1997) 3-4. Pjesme. - 610-613.
Pjesme