Tarle, Marko, ml.
      Sa šjor Vinkom od 1937. do 1997.

* Nikolić, Vinko * Tarle, Marko, ml. * Tarle, Marko

U: Hrvatska revija. 47 (1997) 3-4. Eseji i različiti članci. - 549-554.
Eseji i različiti članci