Uredništvo (*)
      Smrt hrvatskog franjevca dra fra Srećka Perića.

(Bosna, 19. IX. 1896 ― Caracas, 23. I. 1978).


* Perić, Srećko

U: Hrvatska revija. 28 (1978) 2. Nekrolozi. - 346.
Nekrolozi