Pejaković, Katarina
      Susret dvaju pjesnika "u tuđem sutonu"

* Nikolić, Vinko * Vidović, Mirko
* Društvo prijatelja Matice hrvatske (Vancouver ; 1972) -- književne večeri -- 1977.

U: Hrvatska revija. 28 (1978) 2. Kulturni pregled. - 313.
Kulturni pregled