Vidović, Mirko
      Stjecišta i sukobišta interesa

* Perović, Mileta , str. 154, 155 * Dapčević, Vladimir , str. 155 * Bošnjak, Mirko , str. 157 * Grizelj, Jug , str. 157
* Vjesnik u srijedu (VUS ; Zagreb ; 1952) -- utrnuće -- 1978.
* politika -- međunarodna -- blokovska -- 1978. * Hrvatska -- policija -- represija -- 1978.

U: Hrvatska revija. 28 (1978) 1. Politički vidici. - 152-157.
Politički vidici