Uredništvo (*)
      Smrt ing. Jure Devčića.

(Dubrovnik, 1920 ― Castelar, Buenos Aires, VI. 1989).


* Devčić, Jure

U: Hrvatska revija. 39 (1989) 3. Nekrolozi. - 636.
Nekrolozi